Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Propozície

 

           Program : 

 Program je len orientačný, časy sa môžu meniť v závislosti od potrieb organizátora.

              Príjem fretiek / Admission of the ferrets from : 8:00 - 10:00

             Posudzovanie / Start of judging : 10:00 

             Sprievodný program/ Accompanying program : 11:00 - 12:00

             Koniec posudzovania / The end of judging : 17:30

            Vyhlásenie výsledkov / Ceremony : 18:00

The program is only indicative, times may vary during the show organizer as nedeed.

 

 

Všeobecné ustanovenia  / General provisions : 

Výstava je organizovaná v spolupráci s SKCHF. Posudzovanie bude prebiehať podľa výstavného poriadku SKCHF.

Výstavy sa nesmú zúčasniť gravídne samice, zvieratá v zlom zdravotnom alebo výživovom stave. Posudzovateľ má právo vylúčiť z posudzovania zvieratá extrémne agresívné, plaché alebo zviera , ktoré z akéhokoľvek dôvodu nie je možné posúdiť. Posudzovateľ je však povinný udať dôvod neposúdenia majiteľovi a organizátorovi. Na výstave je takisto zakázané dávať k sebe zvieratá opačného pohlavia, ktoré sú v ruji za účelom rozmnožovania.  Organizátor však môže udeliť výnimku po predchádzajúcej dohode.

Každé zviera musí mať minimálne 21 dní a maximálne 1 rok staré očkovanie proti besnote a psinke. Prípadne podľa dátumu nasledujúceho očkovania. Každá fretka ( i nevystavované) musia mať veterinárne potvrdenie o dobrom zdravotnom stave nie staršie ako 3 dni. Zvieratá zahraničného vystavovateľa musia mať pas spoločenského zvieraťa a mikročip. Zvieratá, ktoré nebudú spĺnať uvedené kritériá, nebudú vpustené do priestorov výstavy. 

-------------------------------------------------------------

The show is organised in cooperation with SKCHF. The judging will be according to show regulations of SKCHF.

Pregnant females, ill or malnourished animals can't enter the show. The judge has a right to disqualify any animal who won't be able to be judged. However the judge has to say his reason to the owner of the animal and to the organizator of the show. It's also forbidden to mate animals at the show. The organizator of the show can grant an exemption after previous agreement.
 
Every animal have to be vaccinated against rabbies at least 21 days before the show and maximum 1 year before the show.  
Every ferret must have confirmation about good health status by the vet maximum 3 days old. Animals of foreigner exhibitor must have pet pass and microchip.
 
Animals who won't fullfill these conditions won't be entered to the show.

 

 

TOPlist